Επικονδυλίτιδα αγκώνα (Tennis elbow)

Η επικονδυλίτιδα είναι η πιο συνηθισμένη πάθηση του αγκώνα. Οφείλεται σε υπέρχρηση ή υπερφόρτιση των μυών που εκτείνουν τον…