Νευρολογική αποκατάσταση ενηλίκων

Είναι σύνθετη και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές γιατί οι ασθενείς με βλάβη του εγκεφάλου όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσο parkinson, παρκινσονισμό, πολλαπλή σκλήρυνση εμφανίζουν πολλαπλά προβλήματα σε κινητικό, αντιληπτικό και ψυχολογικό επίπεδο.
Το πρώτο και βασικότερο κομμάτι της αποκατάστασης είναι η έγκυρη αξιολόγηση και η αντίληψη των προβλημάτων που έχει ο ασθενής. Έτσι θα μπορέσει να γίνει πρόβλεψη του επιπέδου ανάρρωσης, μετά τη βλάβη η οποία είναι πολύ χρήσιμη για τον καθορισμό ρεαλιστικών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.
Ο ασθενής και οι συγγενείς ενημερώνονται για την πολιτική που θα ακολουθήσουμε από τη στιγμή της βλάβης έως και ένα με ενάμιση χρόνο μετά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο η μεγαλύτερη κινητική πρόοδος παρατηρείται μετά τον έβδομο μήνα με δεδομένο ότι ο ασθενής εκτελεί το σωστό και εξατομικευμένο προγράμματα ασκήσεων και δραστηριοτήτων.
Το δεύτερο κομμάτι αφορά τη διαχείριση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης που έχουν σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας του ασθενή, καθώς και την επίτευξη ρεαλιστικών στόχων του.
Η προσέγγιση της θεραπείας γίνεται με την τεχνική Bobath..