Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η τρίτη αιτία θανάτου μετά τις καρδιακές παθήσεις και τον καρκίνο. Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι το 3% των ασθενών που υπέστησαν και επέζησαν από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο θα υποστούν ένα δεύτερο μέσα στις επόμενες τριάντα ημέρες, ενώ το 33% θα υποστεί ένα νέο στα επόμενα πέντε χρόνια.

Αν δεν υπάρξει πλήρης ανάρρωση την πρώτη εβδομάδα μετά το επεισόδιο ο ασθενής θα έχει προβλήματα σε όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτός ο παράγοντας δημιουργεί την ανάγκη να γίνει πρόγνωση του επιπέδου ανάρρωσης καθώς και καθορισμός ρεαλιστικών βραχυπρόθεσμων και μακρυπρόθεσμων στόχων.

Το επίπεδο ανάρρωσης εξαρτάται από τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά του ασθενή, από τη θεραπεία και από την υποστήριξη που θα έχει ο ασθενής από το οικογενειακό περιβάλλον.

Τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά σχετίζονται με τον τύπο του επεισοδίου, με την ηλικία, με την διατήρηση της συνείδησης, με την έλλειψη γνωστικών βλαβών, με τη γρήγορη εξάλειψη των συμπτωμάτων, με τη συνολική υγεία καθώς και με την ύπαρξη ιστορικού προηγούμενου επεισοδίου.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η θεραπεία είναι διαφορετική για τον κάθε ασθενή αφού πρέπει να τεθούν εξατομικευμένοι στόχοι διότι δεν επηρεάζονται μόνο οι κινητικές ικανότητες του εγκεφάλου αλλά και οι αντιληπτικές και οι συναισθηματικές.

Στην Ελλάδα οι ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο νοσηλεύονται σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης από 2 έως 3 μήνες. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος ένα από τα ερωτήματα που προβληματίζει την οικογένεια είναι το πώς θα διαχειριστούν την καθημερινότητα στο σπίτι.

Θα μπορεί ο ασθενής να εκτελεί με ασφάλεια τις καθημερινές δραστηριότητες; Θα χρειαστεί να προσαρμόσω τους χώρους του σπιτιού; Θα χρειαστώ νοσηλευτική βοήθεια;

Συνθήκες όπως η παράλυση, η αδυναμία, η κακή ισορροπία, ο κακός συντονισμός, προβλήματα στη μνήμη, προβλήματα ελέγχου της ουροδόχου κύστης και του εντέρου, καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ασθενή. Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι το 40% των ασθενών υποφέρουν από σοβαρές πτώσεις τον πρώτο χρόνο μετά το εγκεφαλικό.

Το φυσικοθεραπευτήριο υποστηρίζει την κατ’ οίκον αποκατάσταση με στόχο τη βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων και την ανάκτηση της ανεξαρτησίας του ασθενή εντός και εκτός οικίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα καλύτερα κινητικά αποτελέσματα παρατηρούνται μετά τον 6ο μήνα.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ