Πάρεση προσωπικού νεύρου

Η πάρεση του προσωπικού νεύρου είναι σχετικά μια σπάνια παθολογική κατάσταση.
Τα αίτια της πάρεσης μπορεί να σχετίζονται με βλάβες που αφορούν τον εγκέφαλο (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μηνιγγίτιδα, όγκους εγκεφάλου, πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, σκλήρυνση κατά πλάκας, συγγενείς δυσπλασίες, κλπ.) ή με βλάβες που αφορούν το ίδιο το προσωπικό νεύρο (όγκος του νεύρου, κάκωση του κροταφικού οστού, ωτοχειρουργική προσπέλαση, φλεγμονή του μέσου ωτός, σύνδρομο Guellian-Barre, σύνδρομο Sjogren, παθήσεις του παρωτιδικού αδένα, κλπ.).
Στην καθημερινότητα όταν αναφερόμαστε σε πάρεση του προσωπικού νεύρου συνήθως εννούμε την παράλυση Bell η οποία είναι και η πιο συχνή αιτία πάρεσης,
Η παθογένεια της πάρεσης είναι άγνωστη. Ωστόσο έχουν ενοχοποιηθεί οι ιογενείς λοιμώξεις, η έκθεση της μαστοειδούς απόφυσης σε χαμηλή θερμοκρασία (ψύξη) καθώς και διαταραχές της μικροκυκλοφορίας των νευρικών ελύτρων του νεύρου.
Η φλεγμονή συνήθως δημιουργείται στο σημείο εξόδου του νεύρου από το βλενομαστοειδές τρήμα με αποτέλεσμα την παγίδευση του νεύρου και την προοδευτική του παράλυση εντός 48 ωρών.
Ο πάσχων δεν μπορεί να κινήσει όλους τους μιμικούς μύες της προσβεβλημένης πλευράς του προσώπου. Ουσιαστικά ο ασθενής δεν είναι σε θέση να φυσήξει, να σφυρίξει, να ζαρώσει τα χείλη του, να κλείσει το μάτι του, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα με σιελόρροια, δακρύρροια καθώς και με την ομιλία του.
Επίσης παρατηρείται πτώση της γωνίας του στόματος και του φρυδιού, απόκλιση της μύτης (σε χρόνιες περιπτώσεις), ομαλή εμφάνιση του δέρματος λόγω απώλειας της μυϊκής δράσης καθώς και διαταραχή της αισθητικότητας ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διαταραχές στη γεύση.
Ο χρόνος και το ποσοστό αποκατάστασης εξαρτώνται από το είδος της βλάβης, από το βαθμό που έχει προσβληθεί ο άξονας του νεύρου καθώς και από τη γενικότερη κατάσταση του ασθενή.
Στο φυσικοθεραπευτήριό μας είμαστε εξειδικευμένοι στην αποκατάσταση της πάρεσης του προσωπικού νεύρου και μπορούμε να εγγυηθούμε τη βέλτιστη θεραπεία, αφού διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό.