Η οστεαρθρίτιδα είναι μια πάθηση που εξελίσσεται σταδιακά και εμφανίζει διαφορετικά συμπτώματα σε κάθε στάδιο. Όταν φτάσει στο τελικό 5ο στάδιο η μόνη θεραπεία είναι η χειρουργική αντικατάσταση της άρθρωσης ή αλλιώς ολική αρθροπλαστική. Συνήθως, ο ασθενής εμφανίζει έντονο πόνο που δεν μπορεί να τον διαχειριστεί φαρμακευτικά με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων εντός αλλά ιδιαίτερα εκτός οικίας.

Οι αρθρώσεις που υπόκεινται ως επί το πλείστον σε αντικατάσταση είναι αυτές του ισχίου και του γόνατος λόγω των φορτίων που δέχονται.

Η αποκατάσταση εξαρτάται από την επιτυχία του χειρουργείου. Ο χειρουργός πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη τεχνική και τα κατάλληλα υλικά για τον κάθε ασθενή. Επίσης, όπως είναι λογικό ένα χειρουργείο χωρίς επιπλοκές έχει την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση.

Η φυσικοθεραπεία στο πρώιμο στάδιο έχει σαν στόχο την άμεση κινητοποίηση της άρθρωσης, αυξάνοντας έτσι το εύρος κίνησης και μειώνοντας τις πιθανότητες θρόμβωσης. Στην επόμενη φάση σημαντικό ρόλο έχει η ενδυνάμωση των μυών της χειρουργημένης άρθρωσης, μειώνοντας έτσι τα φορτία δυνάμεων που δέχεται η “καινούρια” άρθρωση, ενώ στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης η αύξηση της ποικιλίας και της επιλεκτικότητας των κινήσεων είναι μείζονος σημασίας. Οι ασθενείς λόγω του πόνου έχουν την τάση να καταργούν κάποιες κινήσεις της λεκάνης.

Το φυσικοθεραπευτήριο υποστηρίζει την κατ’ οίκον αποκατάσταση σε ασθενείς που δεν επιθυμούν να νοσηλευθούν σε κέντρο αποκατάστασης.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ